PELET NEDİR?

Pelet yakıtı; her türlü tarımsal artık, odun, endüstriyel odun artığı ve ormansal artıkların işlenmek suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçacıklara denir. Silindirik bir forma sahip olan biyokütle pelet (pellet) yakıtları, genellikle 6-10 mm çapında 20-30 mm uzunluğunda olan küçük parçalar halindedir.

Arjin Pelet Kullanım Alanları…

 • Konutlar
 • İşyerleri
 • Sanayi Isınma
 • Sanayi İmalatı Isıtma
 • Elektrik Üretimi

Arjin Pelet Nasıl Kullanılır?

Mevcut kalorifer kazanlarına takılacak stoker sistemi ile kullanımı çok kolaydır. Pelet sobaları ile konutlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel olarak yakılabildiği yerler; fındık sobaları, fındık kabuğu kullanılan fırınların sistemleri, pelet sobaları, pelet kazanlarıdır. Doğalgaz kadar kontrollü yakılabilir.

Neden Arjin Pelet?

 • Fosil yakıtlara göre çok daha ucuz olup, aynı enerjiye daha ucuza ulaşmanızı sağlamaktadır.
 • Sürekli değişkenlik gösteren fosil kaynaklı yakıtlar yerine sabit maliyetli ürün kullanımı. Pelet yakıt fiyatları, $ ve €’ya bağlı değişmez.
 • Baca gaz salınım ve çevre kirliliği değerleri düşük olup, ozon dostudur ve Kyoto protokolüne göre kabul edilebilir co salınım eşik değerlerinin altındadır.
 • Çevre ve i̇nsan sağlığı emisyon değerleri fosil kaynaklı yakıtlara nazaran çok daha düşük seviyededir.
 • Kullanımı sonrası atık miktarının az olması, kül oranı % 1’dir.
 • % 99 yanma oranı i̇le yüksek seviyede verimli yanma sağlar.
 • % 100 yerli üründür.
 • Fosil kaynaklı yakıt i̇thalatı azaltıp ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
 • Pelet nakliyesi ve depolanması çok kolaydır. Rafine bir biokütledir.
 • Pelet kullanımından sonra çevre ki̇rli̇li̇ği̇ azalacaktır.
 • Pelet orman atığı ve orman endüstri atıklarını değerlendirerek üretilirken, önemli bir geri dönüşüm sağlamaktadır.
 • Pelet mekanik i̇şlemlerden geçirilmiş, endüstriyel ormanlardan üretilmiş, kesinlikle kimyasal i̇çeriğe sahip olmayan bir yakıttır.
 • Pelet üretimi safhasında ormanları korumaktadır. Orman genel müdürlüğünün yıllık endüstriyel odun ve yakacak odun üretimi ortalama 22 milyon metreküptür. Bu üretim orman kurma, orman bakımı, orman gençleştirme, i̇yileştirme ve üretim faaliyetlerinden elde edilmektedir.

Hemen Teklif İste